स्वादिष्ट मालपोहा – Swadishta Maalpoha Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश मग मालपोहा जोरजोरात पळू लागला. तो कोंबडा,ते मांजर, तो माणूस, सात भुकेली छोटी मुलं आणि त्यांची आई यांच्या मागे मागे तो पळू लागला.ते सगळेजण मोठ्या मालपोह्याच्या मागे धावत होते.लवकरच मालपोहा एक बदक समोस्न जावू लागला. “थांबले बदक म्हणालं. एक स्वादिष्ट मालपोहा दिसतो आहे. मी तुला खाऊ इच्छितो. “अरे नाही। मालपोहा म्हणाला. ‘काय मला खा्ं असं

» Read more